Doporučuji k vydání...

Stormy life, Memoris of a the Air Age-Ernst Heinkel

Kniha je autobiografií jednoho z nejpřednějších německých leteckých konstruktérů a průmyslníků první poloviny 20. století. Mnoho jeho konstrukcí bylo první svého druhu-katapult pro průzkumná letadla na bitevních lodí, první proudové letadlo....Název je v angličtině ale jazyk originálu je němčina.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jiří Škorpík shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base