Doporučuji k vydání...

Getting There: The Book of Mentors

Jsou tam rozhovory se třiceti nejúspěnějšími lidmi z různých oboru, popisují cesty k úspěchu, rady a moudrosti od těch nejlepších.

10 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base