Doporučuji k vydání...

How to Make Millions with Your Ideas: An Entrepreneur´s Guide - Dan S. Kennedy.

Tato kniha přináší spoustu možností, jak uskutečnit své nápady a obsahuje i případové studie. Doporučuje ji i Tim Ferriss.

93 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base