Doporučuji k vydání...

Abundance: The Future Is Better Than You Think - Autoři: Peter H. Diamandis, Steven Kotler

34 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ondřej Krupka shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Ondřej Krupka commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hojnost: Budoucnost je lepší, než si myslíte. Celkem zajímavý pohled na dnešní a budoucí společnost. Vice info v časopise FORBES CZ 3/2012 str. 70-71

Feedback and Knowledge Base