Doporučuji k vydání...

Kolster, Thomas: Goodvertising

Zajímavá kniha a téma o zodpovědnosti značek a tom, že nikoliv státy, ale značky by měly řešit problémy lidstva.

http://goodvertising.site/
https://www.theguardian.com/media-network/2015/apr/13/goodvertising-thomas-kolster-advertising-twitter

6 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ondřej Zvolský shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base