Doporučuji k vydání...

Methods of Persuasion: How to Use Psychology to Influence Human Behavior

S využitím princípov z kognitívnej psychológie vytvoril Nick Kolenda jedinečný spôsob, ako podvedome ovplyvňovať myšlienky ľudí.

Kniha nie je niečím, čo si niektzo len tak vymyslel, ale je zaaložená na skutočnom výskume.

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ma.kovac shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base