Doporučuji k vydání...

Digital Minimalism - Cal Newport - https://www.amazon.com/Digital-Minimalism-Living-Better-Technology-ebook/dp/B07DBRBP7G/

Nově připravovaná kniha Cala Newporta. Stejně jako v případě Hluboké práce a Tak dobří, že vás nepřehlédnou očekávám bestseller. Bylo by fajn, kdyby si na knihu zajistil práva Melvil a dočkali jsme se jí v českém překladu krátce po jejím vydání v angličtině.

35 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Standa shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base