Doporučuji k vydání...

Proč jsme na světě? - Samuel Vožeh - https://tredition.de/autoren/samuel-vozeh-24203/warum-gibt-es-uns-menschen-paperback-104737/

Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s nabídkou rukopisu knihy Proč jsme na světě? – Možné racionální vysvětlení a nepohodlná osobní cesta k nalezení odpovědi, jejímž autorem je švýcarský psychiatr a psychoterapeut českého původu Samuel Vožeh. Kniha se věnuje tématu bezpředmětné meditace, s níž má autor dvacetiletou zkušenost. Autor knihu napsal a vydal v němčině (Warum gibt es uns Menschen – Eine mögliche rationale Erklärung und ein unbequemer persönlicher Weg zu einer Antwort, vyšlo letos ve 2. rozšířeném vydání, nakladatelství tao.de), nyní je k dispozici český překlad.

Jde o poutavě napsaný text založený na osobní zkušenosti a širokém rozhledu autora. Kniha poskytuje návod na cvičení i řadu témat k přemýšlení - od přínosu cvičení meditace pro každodenní život až po otázky smyslu lidské existence, úlohy víry i rozumu v procesu poznání.

Čím se text liší od ostatních knih o na podobná témata?
- dává věci do souvislostí – ukazuje kořeny meditace v různých duchovních tradicích, podává průřez myšlenkovým bohatstvím z různých kultur a období a umožňuje čtenáři utřídit a zpřehlednit si poznatky, které kdy o meditaci a duchovní cestě získal
- autor je vědec, ukazuje pohled na věc i z racionálního hlediska a srozumitelně vysvětluje, proč snaha racionálně uchopit duchovní dimenzi selhává a proč je nutná vlastní zkušenost
- pohled autora je evropský, blízký tuzemským čtenářům, využívá příklady z osobního života, příběhy jiných lidí, citace z děl od současných autorů až po Bibli a díla východních filozofií
- je přijatelná pro křesťany i příznivce dalších duchovních směrů, bezpředmětná meditace není vázána na konkrétní tradici
- jako psychiatr a psychoterapeut precizně popisuje přínosy pravidelného meditačního cvičení z širšího pohledu – nejde jen o známé pozitivní dopady na psychiku, jako je zklidnění, odbourání stresu, ale především o získání životní opory a smyslu, dojde-li žák cestou meditace k vlastní podstatě, k prožitku duchovní dimenze
- bohatý poznámkový aparát s mnoha tipy na zajímavé zdroje (aktualizováno pro české prostředí)

Na žádost autora jsem knihu přeložila do češtiny, protože pan Vožeh žije od roku 1968 ve Švýcarsku a knihu napsal a vydal nejprve v němčině. (Jsem copywriterka a překladatelka na volné noze.) Překlad je autorizován, rozsah 137 NS. Anotaci a informace o autorovi plus rukopis české verze knihy přikládám se souhlasem autora k posouzení. Jinému nakladatelství v tuto chvíli knihu nenabízíme. Motivací autora je v první řadě nabídnout knihu českému čtenáři, na podmínkách byste se jistě dohodli. V případě zájmu poskytnu kontakt na autora, do ČR pravidelně jezdí, komunikuje česky.

Lucie Peláková, tel. 604 162 176

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Lucie Peláková shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base