Doporučuji k vydání...

Work Hard. Be Nice. Jay Mathews

Dobrý deň myslím si, že KIPP program, ktorý je publikovaný v tejto knihe je veľmi úspešný a v našich končinách je veľa učiteľov čo by si to rád prečitali, lebo sa chcú stať lepšími učiteľmi. Ďakujem

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Peter Zubka shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base