Doporučuji k vydání...

Starting Strength - Mark Rippetoe - nejkompletnější a nejdetailnější průvodce silovým tréninkem pro každého, od mladíka až po jeho babičku

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base