Doporučuji k vydání...

Starting Strength - Mark Rippetoe - nejkompletnější a nejdetailnější průvodce silovým tréninkem pro každého, od mladíka až po jeho babičku

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base