Doporučuji k vydání...

Elaine N. Aron Ph.D. - The Highly Sensitive Child

Čtu tuto knihu právě v angličtině, i když vlastně anglicky ani moc neumím, ale stojí mi to za to louskání. Divím se, že tak zásadní knížka nebyla zatím přeložená do češtiny. Dává mi to všechno takový smysl! Podle dotazníku v knize jsem hypersenzitivní já i dvě z mých dětí. Pořád jsem vlastnosti s tím spojené brala jako chyby, nevýhody, přemýšlela jsem o různých diagnózách... a přitom, když hypersenzitivitu člověk začne brát jako dar, jako příležitost, přijme to a pochopí, může tolik pomoct svým dětem, sobě i světu. Podle autorky je 15 - 20 % lidí (a dokonce i zvířat) hypersenzitivních, stejně muži jako ženy. Tito lidé jsou citliví na smyslové podněty, hluboce věci prožívají, jsou velmi empatičtí, citliví k jemným podnětům, snadno se přestimulují. Potřebují víc než ostatní citlivou a moudrou výchovu, aby byli v životě šťastní, a pak dokážou dát světu mnoho. Prosím, prosím... Je to o mnoha z nás. :-)

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Kateřina Pelcová shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminTomáš Baránek (Mgr., Jan Melvil Publishing) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Popravdě, na knihu jsme se už dívali a „lidsky“ i „čtenářsky“ se nám líbí. Já sám se považuju za člověka se symptomy HSP. Problém je v tom, že své výzkumy nemá až tak dobře podložené, její definici HSP kromě ní a jejích odborných přátel vědecká komunita nepřijala (a argumenty, které jsme k tomu četli, nám přišly oprávněné). Tím pádem to nezapadá do našeho konceptu nakladatelství.

Feedback and Knowledge Base