Doporučuji k vydání...

Lean In - Sheryl Sandberg

Aktuálně provozní ředitelka společnosti Facebook se v této knize zabývá rovnováhou můžů a žen v zaměstnáních, úspěchu a dosahování cílů. Kniha vyzývá ke konverzaci o tom, čeho jsou ženy opravdu schopny a snaží se motivovat k vytvoření rovných šancí.

6 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Annaud shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base