Doporučuji k vydání...

The death of Expertise - Thomas Nichols

Poukazuje na mechanismy "doby postfaktické". Relativizace pravdy, šíření dezinformací, fungování populistů, smazání rozdílů mezi fakty a jejich (manipulujícími) interpretacemi v očích řady lidí.
Doplňující střípek k Vašim peckám jako Faktomluva či Myšlení rychlé a pomalé.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Hana shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base