Doporučuji k vydání...

- I Will Teach You to Be Rich - Ramit Sethi - nejedná se o klasickou poučku k šetření, ale o unikátní mindset k osobním financím

Unikátní přístup k osobním financím i spolu s psychologií finančního chování. Doporučuji se mrknout na základní principy z knihy v tomto rozhovoru (fakt to stojí za to) https://www.youtube.com/watch?v=_NgA9dZC5qo

10 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Mariana shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base