Doporučuji k vydání...

Eat The Yolks - Liz Wolfe

Knížka o lžích, kterými jsme krmeni (doslova) celý život, týkajících se jídla, původu potravin, zpracování potravin, cholesterolu, tuků... Autorka je holistickou nutriční specialistkou propagující paleo/primal stylem života. Kniha v USA vychází 25.2.

145 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Nina Vachková shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base