Doporučuji k vydání...

- Fluent Forever - Gabriel Wyner - moderní přístup k učení se cizím jazykům - https://fluent-forever.com/the-book/#.VTlf_c6te1k

Otevřete jeho knihu, začtěte se a pravděpodobně propadnete touze naučit se všem světovým jazkům.

193 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Miroslav Verner shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base