Které naše knihy jsou nejvíc „v kurzu“?

Všechny, chce se nám zvolat :) Naše vydavatelská vize je postavená na titulech, které mají nadčasovou platnost a tedy i dlouhodobý čtenářský potenciál. Vyhledáváme témata, která neupadají s jednou dvěma sezónami v zapomnění. Všechny našeho knihy jsou tedy stále aktivní, čtené a diskutované a tím nadále potvrzují svou platnost. Důkazem budiž fakt, že od roku 2008 jsme z nabídky nevyřadili žádnou z našich knih – všechny, které od té doby vyšly, neustále opakovaně dotiskujeme.

Je proto opravdu těžké říct, které knihy jsou dnes v kurzu: své „stařinky" stále podporujeme a je o ně zájem. Ano, některé jsou přece jen více na výsluní, protože jsou to novinky nebo téměř novinky a média se chopila jejich tématu. Ty najdete snadno: jsou v horní části titulní stránky a budete-li listovat pomocí velké šipky doprava, postupně se budete zanořovat k titulům, které jsou na trhu déle. 

Připravované tituly najdete v Edičním plánu.

Feedback and Knowledge Base