Jitka

My feedback

 1. 307 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  An error occurred while saving the comment
  Jitka commented  · 

  Překlad této knihy do ČJ by potěšil nejen mě 😉, ale byl by velmi váženým a užitečným počinem, pomohl by mnoha lidem, kteří se snaží zlepšit své zdraví a prevenci vnímají jako vlastní zodpovědnost, kteří nechtějí jen chodit k lékaři a “dej mi prášek” pro ně není jediným řešením problémů. Nepředpokládám, že bychom se všichni okamžitě vrhli jen na maso, ale tolik užitečných informací na jednom místě... moc a moc se za vydání této knihy v češtině přimlouvám!🙏🙏🙏 Děkuji!❤️

Feedback and Knowledge Base